Stipendije za Makedoniju 2015/16.

Objavljen je Natječaj za dodjelu stipendija za preddiplomsko/diplomsko i studijsko usavršavanje u Republici Makedoniji u 2015./16. Jedna stipendija za redoviti preddiplomski/diplomski studij iz područja makedonskoga jezika i književnosti; Stipendije za studijske boravke u svim područjima znanosti, u pojedinačnom trajanju od jednog do dva mjeseca; dvije stipendije za sudjelovanje u radu ljetne škole makedonskoga jezika na Ohridu. Rok: 17. travnja 2015.

Objavljen je Natječaj za dodjelu stipendija za preddiplomsko/diplomsko i studijsko usavršavanje u Republici Makedoniji u 2015./16. Jedna stipendija za redoviti preddiplomski/diplomski studij iz područja makedonskoga jezika i književnosti; Stipendije za studijske boravke u svim područjima znanosti, u pojedinačnom trajanju od jednog do dva mjeseca; dvije stipendije za sudjelovanje u radu ljetne škole makedonskoga jezika na Ohridu. Rok: 17. travnja 2015.

Natječaj za Sveučilište u Sankt Petersburgu (Ruska federacija)

U okviru bilateralne međusveučilišne razmjene objavljen je Natječaj za stipendije za studentsku razmjenu u ak. god. 2015./16:

2 stipendije, za studente preddiplomskih ili diplomskih studija, za zimski ili ljetni semestar 2015./2016. za Sveučilište u Sankt Petersburgu (Ruska federacija).

Rok za prijave: 15. travanj 2015.

U okviru bilateralne međusveučilišne razmjene objavljen je Natječaj za stipendije za studentsku razmjenu u ak. god. 2015./16:

2 stipendije, za studente preddiplomskih ili diplomskih studija, za zimski ili ljetni semestar 2015./2016. za Sveučilište u Sankt Petersburgu (Ruska federacija).

Rok za prijave: 15. travanj 2015.

Prilozi:

Natječaj za Chonnam National University (J. Koreja)

U okviru bilateralne međusveučilišne razmjene objavljen je Natječaj za stipendiju za studentsku razmjenu u ak. god. 2015./16:

1 stipendija, za studente preddiplomskih ili diplomskih studija, za zimski semestar 2015./2016. za Chonnam National University (J. Koreja).

Rok za prijave: 15. travanj 2015.

U okviru bilateralne međusveučilišne razmjene objavljen je Natječaj za stipendiju za studentsku razmjenu u ak. god. 2015./16:

1 stipendija, za studente preddiplomskih ili diplomskih studija, za zimski semestar 2015./2016. za Chonnam National University (J. Koreja).

Rok za prijave: 15. travanj 2015.

Prilozi:

Natječaj za Hanyang University (J. Koreja)

U okviru bilateralne međusveučilišne razmjene objavljen je Natječaj za stipendiju za studentsku razmjenu u ak. god. 2015./16:

1 stipendija, za studente preddiplomskih ili diplomskih studija, za zimski semestar 2015./2016. za Hanyang University (J. Koreja).

Rok za prijave: 15. travanj 2015.

U okviru bilateralne međusveučilišne razmjene objavljen je Natječaj za stipendiju za studentsku razmjenu u ak. god. 2015./16:

1 stipendija, za studente preddiplomskih ili diplomskih studija, za zimski semestar 2015./2016. za Hanyang University (J. Koreja).

Rok za prijave: 15. travanj 2015.

Prilozi:

Natječaj za Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile)

U okviru bilateralne međusveučilišne razmjene objavljen je Natječaj za stipendiju za studentsku razmjenu u ak. god. 2015./16:

1 stipendija, za studente preddiplomskih ili diplomskih studija, za zimski semestar 2015./2016. za Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile).

Rok za prijave: 10. travanj 2015.

U okviru bilateralne međusveučilišne razmjene objavljen je Natječaj za stipendiju za studentsku razmjenu u ak. god. 2015./16:

1 stipendija, za studente preddiplomskih ili diplomskih studija, za zimski semestar 2015./2016. za Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile).

Rok za prijave: 10. travanj 2015.

Prilozi:

Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Francuske Republike

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Veleposlanstvo Francuske Republike u Republici Hrvatskoj objavljuju Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Francuske Republike.

1.   JEZIČNE STIPENDIJE

2.   OSTALE STIPENDIJE – ZA SVA ZNANSTVENA PODRUČJA

Rok za predaju prijava za stipendije je 15. travnja 2015. godine.

1. JEZIČNE STIPENDIJE

 • Osam (8) jednomjesečnih stipendija za usavršavanje francuskoga jezika.
  Stipendije su namijenjene studentima diplomskih studija svih studijskih programa osim francuskoga jezika. Stipendije nisu namijenjene početnicima ni studentima koji izvrsno znaju francuski jezik.
 • Četiri (4) mjeseca stipendija za studente francuskoga jezika (studente diplomskoga
  studija).
 • Devet (9) dvotjednih stipendija za nastavnike francuskoga jezika. Stipendije su namijenjene profesorima u školskom sustavu RH.

2. OSTALE STIPENDIJE – ZA SVA ZNANSTVENA PODRUČJA

 • Osam (8) stipendija u trajanju od devet (9) mjeseci za diplomski i poslijediplomski studij.
  Stipendije se počinju provoditi u listopadu 2015. godine.
 • Sedam (7) mjeseci stipendija za diplomsko i poslijediplomsko stručno usavršavanje u trajanju od jednog (1) do tri (3) mjeseca.
  Stipendije se moraju provesti do kraja 2015. godine.

Prilozi:

Bilateralna razmjena studenata, 2015/16: NCKU, NSYSU, Chuo

U okviru bilateralne međusveučilišne razmjene objavljeni su sljedeći Natječaji za stipendije za studentsku razmjenu u ak. god. 2015./16:

 • 1 stipendija, za studente preddiplomskih ili diplomskih studija, za zimski semestar 2015./2016. za sveučilište National Cheng Kung University (Taiwan). Rok za prijave: 12. ožujak 2015.
 • 1 stipendija, za studente preddiplomskih ili diplomskih studija, za zimski semestar 2015./2016. za National Sun Yat-sen University (Taiwan). Rok za prijave: 12. ožujak 2015.
 • 2 stipendije, za studente preddiplomskih ili diplomskih studija, za zimski ili ljetni semestar 2015./2016. za Chuo University (Japan). Rok za prijave: 12. ožujak 2015.

Natječaji su dostupni na poveznici:
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaji-za-stipendije-za-studentsku-razmjenu-u-ak-god-20152016-2-dio/

U okviru bilateralne međusveučilišne razmjene objavljeni su sljedeći Natječaji za stipendije za studentsku razmjenu u ak. god. 2015./16:

 • 1 stipendija, za studente preddiplomskih ili diplomskih studija, za zimski semestar 2015./2016. za sveučilište National Cheng Kung University (Taiwan). Rok za prijave: 12. ožujak 2015.
 • 1 stipendija, za studente preddiplomskih ili diplomskih studija, za zimski semestar 2015./2016. za National Sun Yat-sen University (Taiwan). Rok za prijave: 12. ožujak 2015.
 • 2 stipendije, za studente preddiplomskih ili diplomskih studija, za zimski ili ljetni semestar 2015./2016. za Chuo University (Japan). Rok za prijave: 12. ožujak 2015.

Natječaji su dostupni na poveznici:
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaji-za-stipendije-za-studentsku-razmjenu-u-ak-god-20152016-2-dio/

Natječaj za Erasmus+ studijski boravak, 2015./2016.

Sveučilište u Zagrebu na temelju sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama iz programskih zemalja raspisalo je Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2015./2016.

Natječaj možete pronaći na mrežnim stranicama Sveučilišta pod Razmjena studenata/Natjecaji: http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/

U utorak, 24. veljače 2015. u 13,30 sati u Konferencijskoj dvorani knjižnice na 2. katu, Ured za međunarodnu suradnju  organizirat će Info-dan povodom objavljenog Natječaja pa savjetujemo studentima da prisustvuju sastanku.

POSEBNE UPUTE ZA STUDENTE FILOZOFSKOG FAKULTETA

ŠTO JE POTREBNO NAPRAVITI PRIJE PRIJAVE

Svi studenti zainteresirani za razmjenu dužni su proučiti i u dogovoru sa ECTS koordinatorom/ima na odsjecima usporediti studijske programe matičnog i inozemnog sveučilišta, te se savjetovati o kolegijima koje bi mogli slušati i polagati u inozemstvu Studenti su se dužni informirati na kojem se jeziku izvodi nastava (radni jezik) na inozemnom sveučilištu.

Popis ECTS koordinatora na Filozofskom fakultetu nalazi se u Posebnom dijelu

POSTUPAK PRIJAVE

1. Ispuniti i poslati online prijavu zaključno do 05. ožujka 2015 .(12:00 sati – podne). Prijavi se može pristupiti na internetskoj stranici https://unizg.moveonnet.eu/moveonline/outgoing

Napomena: ne preporučuje se slanje online prijave zadnji dan (u slučaju problema s internetom prijava se neće naknadno prihvatiti!)

2. Ispunjenu online prijavu otisnuti (print), vlastoručno potpisati, te zajedno s navedenom potpunom dokumentacijom u 2 primjerka (original i kopija prijave i dokumentacije) PREDATI Ivani Bedeković(Ured za međunarodnu suradnju FFZG, prizemlje Knjižnice – ulaz iza Info pulta) radnim danom od 12,00-15,00 do 5. ožujka 2014. (datum primitka).

Molimo da sve prijave budu u otvorenoj kuverti naslovljene na OVAKAV NAČIN.

Prijavi je potrebno priložiti:

 1. Europass životopis na hrvatskom jeziku; strani državljani mogu priložiti Europass životopis naengleskom jeziku
 2. motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku (do 300 riječi); strani državljani mogu priložiti motivacijsko pismo na engleskom jeziku (do 300 riječi)
 3. prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova (za sve razine studija) (ispisan na računalu NE rukom) ovjeren u studentskoj službi matičnoga fakulteta i potvrdu o upisanom semestru (mala bijela potvrda) (na hrvatskom jeziku)
 4. dokaz o znanju jezika na kojem se izvodi nastava (radni jezik mobilnosti za koju se student prijavljuje; do 3 potvrde ako su radni jezici različiti za 3 prijavljena izbora). Uvjet minimalno B2 stupanj znanja po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike – dostavljaju se kopije potvrda. Detaljne upute koje se potvrde prihvaćaju pročitati u Dodatku br. I. Natječaja.

Studenti FFZG se za testiranje i izdavanje potvrde mogu javiti u Centar za strane jezike. Cijena i raspored testiranja bit će oglašeni na Oglasnoj ploči Centra. Studenti koji studiraju strani jezik (ako je isti radni jezik mobilnosti) i ako zadovoljavaju uvjete propisane u Dodatku I. natječaja, javljaju se predmetnom nastaviku na Odsjeku.

 1. za studente s invaliditetom – uz sve navedeno i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta
 2. za studente slabijeg socioekonomskog statusa – uz sve navedeno kao dokaz potrebno je priložiti i:

i. potvrdu nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za zadnju dostupnu kalendarsku godinu u trenutku predaje natječajne dokumentacije;

ii. ii. za članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je priložiti, osim potvrde nadležne porezne uprave, i potvrdu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za zadnju dostupnu kalendarsku godinu u trenutku predaje natječajne dokumentacije;

iii. popunjena izjava o članovima zajedničkog kućanstva (pod zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo) – obrazac u privitku ovog Natječaja). Izjavu nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.

Rok za slanje online prijave i predaju potpune dokumentacije je 05. ožujka, 2015. (12:00 sati – podne = vrijeme i datum primitka!).

Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

POSEBAN DIO

 1. Popis inozemnih sveučilišta– mogućnosti razmjene za FFZG s kojima su fakulteti/akademije dogovorili mobilnost: dogovoreno područje, broj studentskih mjesta, broj mjeseci po studentu, stupanj studija – studenti se prijavljuju isključivo prema ovoj tablici
 2. Pomoćna tablicaprema studijskim grupama
 3. Popis ECTS koordinatorana Filozofskom fakultetu
 4. Izjava studenta o dosadašnjoj mobilnosti

Kontakt osoba za dodatne informacije:

Ivana Bedeković, mobilnost studenata; Ured za međunarodnu suradnju FFZG

e-mail: erasmus-studenti@ffzg.hr

VAŽNA NAPOMENA:

Prilikom slanja upita u predmet/subject poruke OBAVEZNO upisati vaše IME i PREZIME i koristiti ISKLJUČIVO gore navedenu adresu!

Mole se studenti da za potrebe prijave na Natječaj otvore email adresu koja će se sastojati od imena i prezimena. Ovakva email adresa uvelike olakšava i pojednostavljuje komunikaciju sa studentima.

INFO-DAN ZA STUDENTE

U utorak, 24. veljače 2015. u 13,30 sati u Konferencijskoj dvorani knjižnice na 2. katu, Ured za međunarodnu suradnju organizirat će INFO DAN povodom objavljenog Natječaja pa savjetujemo studentima da prisustvuju sastanku.

Natječaj za stipendiju – York University (Kanada), zima ili ljeto 2015./2016.

U okviru bilateralne međusveučilišne razmjene Sveučilište u Zagrebu objavilo je natječaj za studentsku razmjenu u akademskoj godini 2015./2016.

1 stipendija, za studente preddiplomskih studija, za zimski ili ljetni semestar 2015./2016. za York University (Kanada).

Rok za prijave: 26. veljače 2015.

Tekst Natječaja nalazi se u prilogu.

U okviru bilateralne međusveučilišne razmjene Sveučilište u Zagrebu objavilo je natječaj za studentsku razmjenu u akademskoj godini 2015./2016.

1 stipendija, za studente preddiplomskih studija, za zimski ili ljetni semestar 2015./2016. za York University (Kanada).

Rok za prijave: 26. veljače 2015.

Tekst Natječaja nalazi se u prilogu.

Prilozi:

Natječaj za stipendiju – National University of Singapore, zima 2015./2016.

U okviru bilateralne međusveučilišne razmjene Sveučilište u Zagrebu objavilo je natječaj za studentsku razmjenu u akademskoj godini 2015./2016.

1 stipendija, za studente preddiplomskih studija, za zimski semestar 2015./2016. za National University of Singapore (Singapur).

Rok za prijave: 20. veljače 2015.

Tekst Natječaja nalazi se u prilogu.

U okviru bilateralne međusveučilišne razmjene Sveučilište u Zagrebu objavilo je natječaj za studentsku razmjenu u akademskoj godini 2015./2016.

1 stipendija, za studente preddiplomskih studija, za zimski semestar 2015./2016. za National University of Singapore (Singapur).

Rok za prijave: 20. veljače 2015.

Tekst Natječaja nalazi se u prilogu.

Prilozi: