Category Archives: Raspis

Sveučilište u Pečuhu, zima 2015./2016.

Sveučilište u Pečuhu  http://pte.hu/english i Grad Pečuh raspisali su natječaj za dodjelu 2 stipendije za zimski semestar 2015./2016. za studente sveučilišta Rektorske konferencije sveučilišta Alpe-Jadran, kojoj pripada i Sveučilište u Zagrebu.

Stipendija se dodjeljuje za pohađanje kolegija na Sveučilištu u Pečuhu koji donose ECTS bodove, za razdoblje od 4 do 5 mjeseca, a iznosi 1000 eura.

ROK ZA PRIJAVU: 01. srpnja 2015.

NATJEČAJ

za stipendiju za zimski semestar 2015./2016.

na Sveučilištu u Pečuhu

ROK ZA PRIJAVU: 01. srpnja 2015.

Sveučilište u Pečuhu http://pte.hu/english i Grad Pečuh raspisali su natječaj za dodjelu 2 stipendije za zimski semestar 2015./2016. za studente sveučilišta Rektorske konferencije sveučilišta Alpe-Jadran, kojoj pripada i Sveučilište u Zagrebu.

Stipendija se dodjeljuje za pohađanje kolegija na Sveučilištu u Pečuhu koji donose ECTS bodove, za razdoblje od 4 do 5 mjeseca, a iznosi 1000 eura.

Mogu se prijaviti studenti koji su u vrijeme prijave na natječaj upisani na jedno od sveučilišta Rektorske konferencije sveučilišta Alpe-Jadran (popis sveučilišta-članica http://www.alps-adriatic.net/members-aarc) i koji su završili najmanje 4 semestra s prosjekom ocjena “vrlo dobar” ili “odličan”.

Informacije o kolegijima koje nudi Sveučilište u Pečuhu dostupne su na stranicama Sveučilišta u Pečuhu. http://pte.hu/english

VAŽNA NAPOMENA:

Prijavni obrazac je potrebno ovjeriti na fakultetu.

Studenti Filozofskog fakulteta Prijavni obrazac nose na potpis fakultetskom ECTS koordinatoru, doc.dr.sc. Draganu Bagiću.

Uvjet za potpis je ovjerena Potvrda o upisu (mala bijela potvrda) u Studentskoj službi (Referadi).

Pečat na Prijavni obrazac studenti mogu dobiti u Urudžbenom uredu fakulteta (soba D-01).

Za dodatne informacije obratiti se osobi za kontakt na Sveučilištu u Pečuhu:

 • gđa Eszter Sándorfi (Centre for International Relations of the University of Pécs, tel. +36 72/501-509, sandorfi.eszter@pte.hu).

Prijave se do 1. srpnja 2015. trebaju poslati na sljedeću adresu:

Eszter Sándorfi
Centre for International Relations
University of Pécs
Vasvári Pál u. 4.
H-7622 Pécs

Prilozi:

Natječaj za Erasmus+ studijski boravak, 2015./2016.

Sveučilište u Zagrebu na temelju sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama iz programskih zemalja raspisalo je Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2015./2016.

Natječaj možete pronaći na mrežnim stranicama Sveučilišta pod Razmjena studenata/Natjecaji: http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/

U utorak, 24. veljače 2015. u 13,30 sati u Konferencijskoj dvorani knjižnice na 2. katu, Ured za međunarodnu suradnju  organizirat će Info-dan povodom objavljenog Natječaja pa savjetujemo studentima da prisustvuju sastanku.

POSEBNE UPUTE ZA STUDENTE FILOZOFSKOG FAKULTETA

ŠTO JE POTREBNO NAPRAVITI PRIJE PRIJAVE

Svi studenti zainteresirani za razmjenu dužni su proučiti i u dogovoru sa ECTS koordinatorom/ima na odsjecima usporediti studijske programe matičnog i inozemnog sveučilišta, te se savjetovati o kolegijima koje bi mogli slušati i polagati u inozemstvu Studenti su se dužni informirati na kojem se jeziku izvodi nastava (radni jezik) na inozemnom sveučilištu.

Popis ECTS koordinatora na Filozofskom fakultetu nalazi se u Posebnom dijelu

POSTUPAK PRIJAVE

1. Ispuniti i poslati online prijavu zaključno do 05. ožujka 2015 .(12:00 sati – podne). Prijavi se može pristupiti na internetskoj stranici https://unizg.moveonnet.eu/moveonline/outgoing

Napomena: ne preporučuje se slanje online prijave zadnji dan (u slučaju problema s internetom prijava se neće naknadno prihvatiti!)

2. Ispunjenu online prijavu otisnuti (print), vlastoručno potpisati, te zajedno s navedenom potpunom dokumentacijom u 2 primjerka (original i kopija prijave i dokumentacije) PREDATI Ivani Bedeković(Ured za međunarodnu suradnju FFZG, prizemlje Knjižnice – ulaz iza Info pulta) radnim danom od 12,00-15,00 do 5. ožujka 2014. (datum primitka).

Molimo da sve prijave budu u otvorenoj kuverti naslovljene na OVAKAV NAČIN.

Prijavi je potrebno priložiti:

 1. Europass životopis na hrvatskom jeziku; strani državljani mogu priložiti Europass životopis naengleskom jeziku
 2. motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku (do 300 riječi); strani državljani mogu priložiti motivacijsko pismo na engleskom jeziku (do 300 riječi)
 3. prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova (za sve razine studija) (ispisan na računalu NE rukom) ovjeren u studentskoj službi matičnoga fakulteta i potvrdu o upisanom semestru (mala bijela potvrda) (na hrvatskom jeziku)
 4. dokaz o znanju jezika na kojem se izvodi nastava (radni jezik mobilnosti za koju se student prijavljuje; do 3 potvrde ako su radni jezici različiti za 3 prijavljena izbora). Uvjet minimalno B2 stupanj znanja po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike – dostavljaju se kopije potvrda. Detaljne upute koje se potvrde prihvaćaju pročitati u Dodatku br. I. Natječaja.

Studenti FFZG se za testiranje i izdavanje potvrde mogu javiti u Centar za strane jezike. Cijena i raspored testiranja bit će oglašeni na Oglasnoj ploči Centra. Studenti koji studiraju strani jezik (ako je isti radni jezik mobilnosti) i ako zadovoljavaju uvjete propisane u Dodatku I. natječaja, javljaju se predmetnom nastaviku na Odsjeku.

 1. za studente s invaliditetom – uz sve navedeno i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta
 2. za studente slabijeg socioekonomskog statusa – uz sve navedeno kao dokaz potrebno je priložiti i:

i. potvrdu nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za zadnju dostupnu kalendarsku godinu u trenutku predaje natječajne dokumentacije;

ii. ii. za članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je priložiti, osim potvrde nadležne porezne uprave, i potvrdu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za zadnju dostupnu kalendarsku godinu u trenutku predaje natječajne dokumentacije;

iii. popunjena izjava o članovima zajedničkog kućanstva (pod zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo) – obrazac u privitku ovog Natječaja). Izjavu nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.

Rok za slanje online prijave i predaju potpune dokumentacije je 05. ožujka, 2015. (12:00 sati – podne = vrijeme i datum primitka!).

Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

POSEBAN DIO

 1. Popis inozemnih sveučilišta– mogućnosti razmjene za FFZG s kojima su fakulteti/akademije dogovorili mobilnost: dogovoreno područje, broj studentskih mjesta, broj mjeseci po studentu, stupanj studija – studenti se prijavljuju isključivo prema ovoj tablici
 2. Pomoćna tablicaprema studijskim grupama
 3. Popis ECTS koordinatorana Filozofskom fakultetu
 4. Izjava studenta o dosadašnjoj mobilnosti

Kontakt osoba za dodatne informacije:

Ivana Bedeković, mobilnost studenata; Ured za međunarodnu suradnju FFZG

e-mail: erasmus-studenti@ffzg.hr

VAŽNA NAPOMENA:

Prilikom slanja upita u predmet/subject poruke OBAVEZNO upisati vaše IME i PREZIME i koristiti ISKLJUČIVO gore navedenu adresu!

Mole se studenti da za potrebe prijave na Natječaj otvore email adresu koja će se sastojati od imena i prezimena. Ovakva email adresa uvelike olakšava i pojednostavljuje komunikaciju sa studentima.

INFO-DAN ZA STUDENTE

U utorak, 24. veljače 2015. u 13,30 sati u Konferencijskoj dvorani knjižnice na 2. katu, Ured za međunarodnu suradnju organizirat će INFO DAN povodom objavljenog Natječaja pa savjetujemo studentima da prisustvuju sastanku.

Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Mađarske

Na temelju Programa suradnje između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Ministarstva ljudskih resursa Mađarske u područjima obrazovanja i znanosti za razdoblje 2014. – 2017., Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Agencija za mobilnost i programe Europske unije raspisan je Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Mađarske.

Roka za prijavu je 18. ožujka 2015.

Na temelju Programa suradnje između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Ministarstva ljudskih resursa Mađarske u područjima obrazovanja i znanosti za razdoblje 2014. – 2017., Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Agencija za mobilnost i programe Europske unije raspisan je Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Mađarske.

Roka za prijavu je 18. ožujka 2015.

Prilozi:

Stipendije japanske vlade za jednogodišnji studij japanologije

Ministarstvo obrazovanja, kulture, sporta, znanosti i tehnologije Japana (MEXT) raspisalo je ovogodišnji natječaj za dodjelu stipendija za jednogodišnji studij japanologije u Japanu.

Prijave kandidata prima Veleposlanstvo Japana, Boškovićeva ul. 2, 10 000 Zagreb. Rok za predaju prijava je 27. veljače 2015.

Ministarstvo obrazovanja, kulture, sporta, znanosti i tehnologije Japana (MEXT) raspisalo je ovogodišnji natječaj za dodjelu stipendija za jednogodišnji studij japanologije u Japanu.

Prijave kandidata prima Veleposlanstvo Japana, Boškovićeva ul. 2, 10 000 Zagreb. Rok za predaju prijava je 27. veljače 2015.

Natječaj za stipendije Lužičko-srpskog jezika i književnosti, Leipzig

Zaklada za Lužičko-srpski narod svake godine raspisala je za 3 studenta semestarsku stipendiju za studij Lužičko-srpskog jezika i književnosti na Institutu za Lužičko-srpski jezik i književnost u Leipzigu.

Rok za prijavu: 31.03.2015.

Natječaj

za dodjelu semestarske stipendije

za studij

Lužičko-srpskog jezika i književnosti na Sveučilištu u Leipzigu za studente

zemljama istočne Europe

Zaklada za Lužičko-srpski narod

Zaklada za Lužičko-srpski narod svake godine raspisuje za 3 studenta semestarsku stipendiju za studij Lužičko-srpskog jezika i književnosti na Institutu za Lužičko-srpski jezik i književnost u Leipzigu.

Uvjeti

Vrijeme stipendiranja: 1 do 2 semestra (5-10 mjeseci)

Svrha: Studij Lužičko-srpskog jezika i književnosti na Sveučilištu u Leipzigu

Uvjeti:

 1. Studij slavistike ili srodnih stručnih smjerova
 2. Završetak 4. semestra/ osnovnog studija na početku dodatnog studija
 3. ispiti u osnovnom studiju moraju biti položeni
 4. (Zahtjev za stipendiju može se predati nakon 2. stručnog semestra)
 5. Studij se izvodi na lužičko-srpskom jeziku
 6. Znanje njemačkog jezika nije preduvjet za studij

Zainteresirani trebaju podnijeti sljedeću odgovarajuću dokumentaciju:

 1. Dokaz o upisu na ” sveučilište matične države” s navodom studijskog smjera
 2. Ocjenu docenta s preporukama djelomičnog studija Lužičko-srpskog jezika i književnosti
 3. Tabelarni životopis
 4. Kopije dokaza o dosadašnjim ispitima
 5. Predodžbe o svrsi djelomičnog studija Lužičko-srpskog jezika i književnosti u Leipzigu s navodom studijskih težišta
 6. Potvrdu o znanju stranih jezika
 7. Adresa, E-mail adresa

Dobna granica: 32 godina

Visina stipendiranja: 512,00 € mjesečno

i za jedan semestar 51,00 EUR donacije za knjige

Načela stipendiranja:

 • Stipendiranje čitavog studija je isključeno
 • Odobrenje stipendije za početnike nije moguće
 • Stipendija se odobrava samo jednokratno za svakog pojedinca
 • za određenu godinu odobrena stipendija ne može se prenijeti na sljedeću godinu
 • tokom dodatnog studija student/-ica mora obraditi
 • određenu temu Lužičko-srpskog jezika i književnosti, koju mu/joj je dodijelio docent

Prijave s potrebnim dokumentima treba predati Zakladi za Lužičkosrpski narod

Poštanska adresa: Zaklada za Lužičkosrpski narod

Postplatz 2

02625 Bautzen.

Tel.: 03591 / 550 307 (Sekretarijat) ili 550 320 (M. Moosche)

Faks: 03591 / 42 8 11

Elektronička pošta: moosche-stiftung@sorben.com

Rok za podnošenje prijava na natječaj: 31. ožujak 2015.

Datum odluke: Krajem travnja 2015.

Frankofone studentske stručne prakse

Regionalni ured za Srednju i Istočnu Europu Sveučilišne agencije za frankofoniju (Agence universitaire de la francophonie, www.auf.org) raspisao je natječaj za frankofone studentske stručne prakse. Prakse u trajanju od 1 do 3 mjeseca mogu se obaviti u razdoblju od 1. svibnja do 31. prosinca 2015. (razdoblje u kojem se može ostvariti stručna praksa ovisi o razini studija – detaljnije na donjoj poveznici).

Rok za online prijave je 2. ožujak do 17 sati (GMT +2).

Više informacija može se pronaći u obavijesti objavljenoj na sveučilišnim stranicama, http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/frankofone-strucne-prakse-sveucilisna-agencija-za-frankofoniju-1/

Regionalni ured za Srednju i Istočnu Europu Sveučilišne agencije za frankofoniju (Agence universitaire de la francophonie, www.auf.org) raspisao je natječaj za frankofone studentske stručne prakse. Prakse u trajanju od 1 do 3 mjeseca mogu se obaviti u razdoblju od 1. svibnja do 31. prosinca 2015. (razdoblje u kojem se može ostvariti stručna praksa ovisi o razini studija – detaljnije na donjoj poveznici).

Rok za online prijave je 2. ožujak do 17 sati (GMT +2).

Više informacija može se pronaći u obavijesti objavljenoj na sveučilišnim stranicama, http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/frankofone-strucne-prakse-sveucilisna-agencija-za-frankofoniju-1/

Erasmus Mundus stipendije – Jugoistočna Azija – PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU!

Raspisan je Natječaj za akademsku razmjenu (studenti, istraživači, nastavno i nenastavno osoblje) u okviru projekta Erasmus Mundus Aktivnost 2: Experts Sustain. Natječaj i prijava dostupni su na http://www.expertsasia.eu/index.asp?p=1048&a=1048, a natječaj ostaje otvoren do 30. siječnja 2015.

ROK ZA PRIJAVU JE PRODUŽEN DO 13.VELJAČE 2015.

Zainteresirani studenti, nastavnici (sociologija, pedagogija) i nenastavno osoblje mogu se prijaviti za mobilnost na sveučilištima partnerima:

South-East Asian Universities

Ak. razina

Trajanje mobilnosti

Mjesečni iznos

BA razmjena

6 mj

1 000 €

MA razmjena

6 ili 10 mj

1 000 €

MA studij

10 ili 24 mj

1 000 €

PhD razmjena

6 ili 10 mj

1 500 €

PhD studij

36 mj

1 500 €

Post Doc razmjena

6 ili 10 mj

1 800 €

Nastavnici i djelatnici

1 mj

2 500 €

Stipendija:

 • mjesečna školarina /iznos
 • putni trošak
 • osiguranje
 • troškovi sudjelovanja

Prilozi:

Natječaj za Fulbright stipendiju 2015./16.

Raspisan je natječaj za stipendije programa Fulbright za akademsku godinu 2015./16.: za postdoktorska istraživanja u trajanju od jednog ili dva semestra; za preddoktorska istraživanja u trajanju od dva semestra (uvjet: akademski naziv magistra znanosti ili upisan doktorski studij u RH). Rok: 1. svibnja 2014.

Raspisan je natječaj za stipendije programa Fulbright za akademsku godinu 2015./16.: za postdoktorska istraživanja u trajanju od jednog ili dva semestra; za preddoktorska istraživanja u trajanju od dva semestra (uvjet: akademski naziv magistra znanosti ili upisan doktorski studij u RH). Rok: 1. svibnja 2014.

Prilozi:

Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Mađarske

Raspisan je Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Mađarske za:

1)      semestralni/djelomični studiji (3 do 10 mjeseci), za studente preddiplomskog i diplomskog studija, (upisane na visokoškolske ustanove u RH), posebno za studente mađarskog jezika i književnosti, kao i studente integriranog (medicina, stomatologija, farmacija, veterina, pravo, arhitektura, itd.) sveučilišnog studija,

2)      za poslijediplomski (preddoktorski) studij i istraživačke stipendije (3 do 21 dana ili 1 do 10 mjeseci), za studente koji su stekli akademski stupanj magistra struke ili sveučilišni stupanj u slučaju integriranog studija,

3)      C/1. za doktorski studij (36 mjeseci),

4)      C/2. za djelomični doktorski studij (1 do 10 mjeseci),

5)      za postdoktorski studij (1 do 10 mjeseci),

6)      za ljetne tečajeve (2 do 4 tjedna).

 Rok za prijavu 17. ožujka 2014.

Raspisan je Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Mađarske za:

1)      semestralni/djelomični studiji (3 do 10 mjeseci), za studente preddiplomskog i diplomskog studija, (upisane na visokoškolske ustanove u RH), posebno za studente mađarskog jezika i književnosti, kao i studente integriranog (medicina, stomatologija, farmacija, veterina, pravo, arhitektura, itd.) sveučilišnog studija,

2)      za poslijediplomski (preddoktorski) studij i istraživačke stipendije (3 do 21 dana ili 1 do 10 mjeseci), za studente koji su stekli akademski stupanj magistra struke ili sveučilišni stupanj u slučaju integriranog studija,

3)      C/1. za doktorski studij (36 mjeseci),

4)      C/2. za djelomični doktorski studij (1 do 10 mjeseci),

5)      za postdoktorski studij (1 do 10 mjeseci),

6)      za ljetne tečajeve (2 do 4 tjedna).

 Rok za prijavu 17. ožujka 2014.

Prilozi:

Stipendije Korejske vlade za diplomske i doktorske studije

Korejska vlada raspisala je natječaj za studiranje na diplomskim i doktorskim studijima na korejskim sveučilištima. Stipendija uključuje: troškove školarine, životne troškove, povratnu avionsku kartu, zdravstveno osiguranje.

Rok za prijavu jest 25. ožujak 2014.

Prijavni obrazac i detaljne upute dostupni su na stranicama Ureda za međunarodnu suradnju na http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/stipendije-korejske-vlade-za-diplomske-i-doktorske-studije/

 

Korejska vlada raspisala je natječaj za studiranje na diplomskim i doktorskim studijima na korejskim sveučilištima. Stipendija uključuje: troškove školarine, životne troškove, povratnu avionsku kartu, zdravstveno osiguranje.

Rok za prijavu jest 25. ožujak 2014.

Prijavni obrazac i detaljne upute dostupni su na stranicama Ureda za međunarodnu suradnju na http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/stipendije-korejske-vlade-za-diplomske-i-doktorske-studije/