Category Archives: Rezultati

Drugi rezultati natječaja – Erasmus+ 2015/2016

Objavljeni su Drugi rezultati Natječaja Erasmus+ za studente studijski boravak ak.god. 2015./16. temeljem Odluke o dodjeljenim sredstvima Agencije za mobilnost i programe EU i temeljem dosadašnjih zaprimljenih odustanaka studenata: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/drugi-rezultati-natjecaja-erasmus-studijski-boravak-ak-god-201516/

Za detalje i postupak vezano za Rezultate Natječaja studenti su dužni pročitati cjelokupan tekst objavljen na web stranicama Sveučilišta: http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/obavijesti-za-studente/

Za dodatna pitanja i pojašnjenja molimo obratiti se u Ured za međunarodnu suradnju putem e-maila: erasmus-studenti@ffzg.hr

Objavljeni su Drugi rezultati Natječaja Erasmus+ za studente studijski boravak ak.god. 2015./16. temeljem Odluke o dodjeljenim sredstvima Agencije za mobilnost i programe EU i temeljem dosadašnjih zaprimljenih odustanaka studenata: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/drugi-rezultati-natjecaja-erasmus-studijski-boravak-ak-god-201516/

Za detalje i postupak vezano za Rezultate Natječaja studenti su dužni pročitati cjelokupan tekst objavljen na web stranicama Sveučilišta: http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/obavijesti-za-studente/

Za dodatna pitanja i pojašnjenja molimo obratiti se u Ured za međunarodnu suradnju putem e-maila: erasmus-studenti@ffzg.hr

ERASMUS+ STUDIJSKI BORAVAK AK.GOD. 2015./16.

Obrazac – Izjava o odustanku

Obrazac – Izjava o prihvatu ZERO-GRANT statusa

(Rok: za zimski semestar do 13. svibnja 2015., za ljetni semestar do 4. rujna 2015. godine.)

Sukladno objavljenim Prvim rezultatima natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za STUDENTE – studijski boravak – za ak. godinu 2015./16., objaveštavamo vas da Obrasce: Izjava o odustanku i Izjava o prihvatu ZERO-GRANT statusa potpisuje fakultetski ECTS koordinator doc. dr. sc. DRAGAN BAGIĆ (Odsjek za sociologiju, soba br. C-207, email: mobilnost-ff@ffzg.hr) a pečat morate zatražiti u Urudžbenom uredu fakulteta (soba D-01).

Molimo da prije printanja Obrazaca  uklonite dodatne oznake sa pojašnjenjima  i komentare („comments“).

Obrazac – Izjava o odustanku

Obrazac – Izjava o prihvatu ZERO-GRANT statusa

(Rok: za zimski semestar do 13. svibnja 2015., za ljetni semestar do 4. rujna 2015. godine.)

Sukladno objavljenim Prvim rezultatima natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za STUDENTE – studijski boravak – za ak. godinu 2015./16., objaveštavamo vas da Obrasce: Izjava o odustanku i Izjava o prihvatu ZERO-GRANT statusa potpisuje fakultetski ECTS koordinator doc. dr. sc. DRAGAN BAGIĆ (Odsjek za sociologiju, soba br. C-207, email: mobilnost-ff@ffzg.hr) a pečat morate zatražiti u Urudžbenom uredu fakulteta (soba D-01).

Molimo da prije printanja Obrazaca  uklonite dodatne oznake sa pojašnjenjima  i komentare („comments“).

Prvi rezultati natječaja – Erasmus+ 2015./2016.

Obavještavamo vas da je SveučilišteobjaviloPrve rezultate” natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za STUDENTE – studijski boravak – za ak. godinu 2015./16.

Rezultatise nalaze u tablicama na web stranicama Sveučilišta.

Za detalje i postupak vezano za Rezultate Natječaja student su dužni pročitati cjelokupan tekst objavljen na web stranicama Sveučilišta: http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/obavijesti-za-studente/

Protiv Odluke o odabiru kandidata može se podnijeti ŽALBA Povjerenstvu fakulteta u roku od 8 dana od objave rezultata natječaja.

Žalba se podnosi u pisanom obliku:

1. preporučenom poštom naslovljeno na:

Filozofski fakultet u Zagrebu

Urudžbeni ured

(predmet: Erasmus+ 2015./16. studijski boravak – ŽALBA)

Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

ili

2. osobno predaje  u Urudžbeni Ured Filozofskog fakulteta (soba D-01) zaključno sa četvrtkom 07.5.2014. (datum primitka osobno predane žalbe).

O žalbi odlučuje Povjerenstvo fakulteta.

 

Obavještavamo vas da je SveučilišteobjaviloPrve rezultate” natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za STUDENTE – studijski boravak – za ak. godinu 2015./16.

Rezultatise nalaze u tablicama na web stranicama Sveučilišta.

Za detalje i postupak vezano za Rezultate Natječaja student su dužni pročitati cjelokupan tekst objavljen na web stranicama Sveučilišta: http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/obavijesti-za-studente/

Protiv Odluke o odabiru kandidata može se podnijeti ŽALBA Povjerenstvu fakulteta u roku od 8 dana od objave rezultata natječaja.

Žalba se podnosi u pisanom obliku:

1. preporučenom poštom naslovljeno na:

Filozofski fakultet u Zagrebu

Urudžbeni ured

(predmet: Erasmus+ 2015./16. studijski boravak – ŽALBA)

Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

ili

2. osobno predaje  u Urudžbeni Ured Filozofskog fakulteta (soba D-01) zaključno sa četvrtkom 07.5.2014. (datum primitka osobno predane žalbe).

O žalbi odlučuje Povjerenstvo fakulteta.

 

Stipendija za Masarykovo sveučilište, Brno

Filozofski fakultet Masarykova sveučilišta u Brnu ponudio je Filozofskomu fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u okviru razmjene studenata 4 stipendije (u trajanju od 1 mjeseca) za zimski semestar akademske godine 2015./2016.za programe koje nude na Filozofskomu fakultetu Masarykova sveučilišta Brno. Informacije o programima:

http://www.muni.cz/phil/study/teaching/courses_provided?lang=en

Rok za prijavu: petak, 8.5.2015.

NATJEČAJ

za stipendije temeljem ugovora s

Masarykovim sveučilištem Brno, Republika Češka

ROK ZA PRIJAVU: 08. 05. 2015.

Filozofski fakultet Masarykova sveučilišta u Brnu ponudio je Filozofskomu fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u okviru razmjene studenata 4 stipendije (u trajanju od 1 mjeseca; 01.11.-01.12.2015.) za zimski semestar akademske godine 2015./2016. za programe koje nude na Filozofskomu fakultetu Masarykova sveučilišta Brno. Informacije o programima:

http://www.muni.cz/phil/study/teaching/courses_provided?lang=en

Stipendija uključuje oslobađanje plaćanja školarine, te pomoć u pronalasku smještaja (SMJEŠTAJ PLAĆAJU SAMI STUDENTI). Smještaj će biti osiguran u dormitoriju Filozofskoga fakulteta u Brnu.

Za stipendiju se mogu natjecati redovni studenti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji dobro ili zadovoljavajuće vladaju hrvatskim/engleskim/ruskim ili češkim/engleskim/ruskim jezikom.

Studenti sami snose putne troškove, troškove prehrane, smještaja i boravka u razmjeni, te su dužni osigurati svoje zdravstveno osiguranje koje vrijedi za inozemstvo. (Dodatne informacije u Hrvatskomu zavodu za zdravstveno osiguranje: http://www.hzzo-net.hr/).

Korisne informacije za dolazne studente dostupne su na poveznici http://czs.muni.cz/cs/2012-07-16-13-36-31/85-incoming-mobility/student/342-incoming-student-practicalities

Zainteresirani kandidati trebaju do petka, 08. svibnja 2015. do 12,00 sati u Urudžbeni ured (s napomenom: za Ured za međunarodnu suradnju)dostaviti sljedeće dokumente (navedene na prijavnom obrascu Application form):

 • Ispunjeni prijavni obrazac (na engleskom jeziku)
 • Opis studijskog boravka (na engleskom jeziku)
 • Motivacijsko pismo (na engleskom jeziku)
 • Životopis (na engleskom jeziku)
 • Prijepis ocjena (na hrvatskom jeziku)
 • Potvrdu o upisanom semestru (na hrvatskom jeziku)
 • Kopiju putovnice

Rezultati natječaja objavit će se na mrežnim stranicama Filozofskoga fakulteta Stipendije i studiranje u inozemstvu.

Dodatne informacije:

Ured za međunarodnu suradnju

(Ivana Bedeković, tel: 6120138 ili e-pošta: ibedekov@ffzg.hr)

Prilozi:

Erasmus+ stručna praksa za studente, 2014/15, rezultati natječaja

Rezultati Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus + Ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2014./15. objavljeni su na internet stranicama Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, pod rubrikom “Obavijesti za studente”, na sljedećoj poveznici:

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/rezultati-natjecaja-za-strucnu-praksu-erasmus-u-akademskoj-godini-201415/

Rezultati Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus + Ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2014./15. objavljeni su na internet stranicama Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, pod rubrikom “Obavijesti za studente”, na sljedećoj poveznici:

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/rezultati-natjecaja-za-strucnu-praksu-erasmus-u-akademskoj-godini-201415/

DRUGI REZULTATI Natječaja Erasmus+ SMS ak.god. 2014./2015.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je  “DRUGE Rezultate Natječaja Erasmus+ SMS studijski boravak za ak.godinu 2014./15.” Ažurirane rang liste objavljene su na web stranicama Sveučilišta: http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/obavijesti-za-studente/ .

 

Sveučilište u Zagrebu objavilo je  “DRUGE Rezultate Natječaja Erasmus+ SMS studijski boravak za ak.godinu 2014./15.” Ažurirane rang liste objavljene su na web stranicama Sveučilišta: http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/obavijesti-za-studente/ .

 

POMAK rang liste rezultata Natječaja Erasmus+ SMS 2014/2015

Obavještavamo studente da je Sveučilšte u Zagrebu napravilo pomak rang-liste nakon 15. svibnja 2014. (rok za odustanke i prihvat zero-grant statusa za zimski semestar i cijelu akademsku godinu). 

Svi stipendirani studenti su sada obojani plavom bojom (studenti koji su prijavili i socio status bili su obojani u zeleno).  Za studente kojima je odobren socio status  nisu promjenom boje izgubili taj status (tablica navodi i iznos stipendije).

Studenti koji nisu primili stipendiju, ne moraju odustati niti prihvatiti zero-grant status. Mogu pričekati pomak rang liste (vidi tekst Prvi Rezultati Natječaja) Ako je pomakom rang liste sada odabranom i finaciranom studentu protekao rok za nominaciju i prijavu za zimski semestar, samo u tom slučaju i tek tada će biti moguće odobriti promjenu semestra na ljetni semestar.

Studenti su dužni pratiti i sve obavijesti za studente na službenim stranicama Sveučilišta.

Obavještavamo studente da je Sveučilšte u Zagrebu napravilo pomak rang-liste nakon 15. svibnja 2014. (rok za odustanke i prihvat zero-grant statusa za zimski semestar i cijelu akademsku godinu). 

Svi stipendirani studenti su sada obojani plavom bojom (studenti koji su prijavili i socio status bili su obojani u zeleno).  Za studente kojima je odobren socio status  nisu promjenom boje izgubili taj status (tablica navodi i iznos stipendije).

Studenti koji nisu primili stipendiju, ne moraju odustati niti prihvatiti zero-grant status. Mogu pričekati pomak rang liste (vidi tekst Prvi Rezultati Natječaja) Ako je pomakom rang liste sada odabranom i finaciranom studentu protekao rok za nominaciju i prijavu za zimski semestar, samo u tom slučaju i tek tada će biti moguće odobriti promjenu semestra na ljetni semestar.

Studenti su dužni pratiti i sve obavijesti za studente na službenim stranicama Sveučilišta.

Rezultati Natječaja Erasmus+ SMS za ak.god. 2014./15.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je prve rezultate natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za studente – studijski boravak – za ak. godinu 2014./15. za Filozofski fakultet.

http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/obavijesti-za-studente/

Studenti kojima je odobrena financijska potpora, u tablici su označeni plavom bojom, te se za njih automatski smatra da prihvaćaju stipendiju i odlazak na razmjenu.

Studenti kojima je odobrena financijska potpora i odobrena ili uvjetno odobrena dodatna financijska potpora za slabiji socioekonomski status označeni su zelenom bojom.

Konačna raspodjela mjesta bit će objavljena u lipnju 2014. godine, nakon što Agencija za mobilnost i programe EU donese odluku o dodijeljenim financijskim sredstvima za Sveučilište u Zagrebu.

U trenutku objave rezultata ovog Natječaja još nije poznato sudjelovanje Makedonije i Turske, stoga su studenti za te ciljne zemlje uvjetno odabrani. U slučaju da se sudjelovanje tih zemalja ne potvrdi do planiranog odlaska, studenti neće moći ostvariti svoju mobilnost (za te se studente iznimno neće smatrati da su odustali nakon roka).

Protiv Odluke o odabiru kandidata može se podnijeti žalba Povjerenstvu fakulteta u roku od 8 dana od objave rezultata natječaja. Žalba se podnosi u pisanom obliku i predaje u Urudžbeni Ured Filozofskog fakulteta (soba D-01) zaključno sa 13.5.2014. (datum primitka žalbe). O žalbi odlučuje Povjerenstvo fakulteta.

 

 

 

Sveučilište u Zagrebu objavilo je prve rezultate natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za studente – studijski boravak – za ak. godinu 2014./15. za Filozofski fakultet.

http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/obavijesti-za-studente/

Studenti kojima je odobrena financijska potpora, u tablici su označeni plavom bojom, te se za njih automatski smatra da prihvaćaju stipendiju i odlazak na razmjenu.

Studenti kojima je odobrena financijska potpora i odobrena ili uvjetno odobrena dodatna financijska potpora za slabiji socioekonomski status označeni su zelenom bojom.

Konačna raspodjela mjesta bit će objavljena u lipnju 2014. godine, nakon što Agencija za mobilnost i programe EU donese odluku o dodijeljenim financijskim sredstvima za Sveučilište u Zagrebu.

U trenutku objave rezultata ovog Natječaja još nije poznato sudjelovanje Makedonije i Turske, stoga su studenti za te ciljne zemlje uvjetno odabrani. U slučaju da se sudjelovanje tih zemalja ne potvrdi do planiranog odlaska, studenti neće moći ostvariti svoju mobilnost (za te se studente iznimno neće smatrati da su odustali nakon roka).

Protiv Odluke o odabiru kandidata može se podnijeti žalba Povjerenstvu fakulteta u roku od 8 dana od objave rezultata natječaja. Žalba se podnosi u pisanom obliku i predaje u Urudžbeni Ured Filozofskog fakulteta (soba D-01) zaključno sa 13.5.2014. (datum primitka žalbe). O žalbi odlučuje Povjerenstvo fakulteta.

 

 

 

Erasmus+ testiranje za studente Filozofskog fakulteta

Termini za testiranje  B2 i C1 razine za engleski jezik su:

 

 • petak, 07.03. od 15:00 do 18:00  – pismeni i usmeni (rezultati i izdavanje potvrde u ponedjeljak, 10.03.)
 • ponedjeljak, 10.03. od 15:00 do 18:00  – pismeni i usmeni  (rezultati i izdavanje potvrde u utorak, 11.03.)
 • srijeda, 12.03. od 13:00 do 16:00  – pismeni i usmeni (rezultati i izdavanje

potvrde: srijeda nakon ispita/u četvrtak ujutro, 13.03.- ovisi o broju kandidata)

Prijave za tesitiranje engleskoga jezika:

Studenti se osobno upisuju na liste oglašene pokraj tajništva Centra za strane jezike B-325

Testiranje će se održati u konferencijskoj dvorani na drugom katu Knjižnice.

Za ostale jezike potrebno je direktno se javiti profesoricama (e-mail adrese se nalaze na linku http://www.ffzg.unizg.hr/centar/studenti/nastavnici)

njemački jezik – Azra Plićanić Mesić, Mirjana Šnjarić

talijanski jezik – Arijela Fabrio

španjolski jezik – Jagoda Večerina, Ana Matijević

francuski jezik – Jasna Ćirić

 

Termini za testiranje  B2 i C1 razine za engleski jezik su:

 

 • petak, 07.03. od 15:00 do 18:00  – pismeni i usmeni (rezultati i izdavanje potvrde u ponedjeljak, 10.03.)
 • ponedjeljak, 10.03. od 15:00 do 18:00  – pismeni i usmeni  (rezultati i izdavanje potvrde u utorak, 11.03.)
 • srijeda, 12.03. od 13:00 do 16:00  – pismeni i usmeni (rezultati i izdavanje

potvrde: srijeda nakon ispita/u četvrtak ujutro, 13.03.- ovisi o broju kandidata)

Prijave za tesitiranje engleskoga jezika:

Studenti se osobno upisuju na liste oglašene pokraj tajništva Centra za strane jezike B-325

Testiranje će se održati u konferencijskoj dvorani na drugom katu Knjižnice.

Za ostale jezike potrebno je direktno se javiti profesoricama (e-mail adrese se nalaze na linku http://www.ffzg.unizg.hr/centar/studenti/nastavnici)

njemački jezik – Azra Plićanić Mesić, Mirjana Šnjarić

talijanski jezik – Arijela Fabrio

španjolski jezik – Jagoda Večerina, Ana Matijević

francuski jezik – Jasna Ćirić

 

Erasmus stručna praksa 2013./2014. – rezultati natječaja

Na mrežnim stranicama Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu objavljeni su rezultati Natječaja za sudjelovanje u Programu Erasmus za studente – stručna praksa u ak. god. 2013./14.

Tekst rezultata dostupan je ovdje:

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/rezultati-natjecaja-za-sudjelovanje-u-programu-erasmus-za-studente-strucna-praksa-akademska/.

Na mrežnim stranicama Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu objavljeni su rezultati Natječaja za sudjelovanje u Programu Erasmus za studente – stručna praksa u ak. god. 2013./14.

Tekst rezultata dostupan je ovdje:

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/rezultati-natjecaja-za-sudjelovanje-u-programu-erasmus-za-studente-strucna-praksa-akademska/.