Category Archives: Studijski boravak

ERASMUS+ STUDIJSKI BORAVAK AK.GOD. 2015./16.

Obrazac – Izjava o odustanku

Obrazac – Izjava o prihvatu ZERO-GRANT statusa

(Rok: za zimski semestar do 13. svibnja 2015., za ljetni semestar do 4. rujna 2015. godine.)

Sukladno objavljenim Prvim rezultatima natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za STUDENTE – studijski boravak – za ak. godinu 2015./16., objaveštavamo vas da Obrasce: Izjava o odustanku i Izjava o prihvatu ZERO-GRANT statusa potpisuje fakultetski ECTS koordinator doc. dr. sc. DRAGAN BAGIĆ (Odsjek za sociologiju, soba br. C-207, email: mobilnost-ff@ffzg.hr) a pečat morate zatražiti u Urudžbenom uredu fakulteta (soba D-01).

Molimo da prije printanja Obrazaca  uklonite dodatne oznake sa pojašnjenjima  i komentare („comments“).

Obrazac – Izjava o odustanku

Obrazac – Izjava o prihvatu ZERO-GRANT statusa

(Rok: za zimski semestar do 13. svibnja 2015., za ljetni semestar do 4. rujna 2015. godine.)

Sukladno objavljenim Prvim rezultatima natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za STUDENTE – studijski boravak – za ak. godinu 2015./16., objaveštavamo vas da Obrasce: Izjava o odustanku i Izjava o prihvatu ZERO-GRANT statusa potpisuje fakultetski ECTS koordinator doc. dr. sc. DRAGAN BAGIĆ (Odsjek za sociologiju, soba br. C-207, email: mobilnost-ff@ffzg.hr) a pečat morate zatražiti u Urudžbenom uredu fakulteta (soba D-01).

Molimo da prije printanja Obrazaca  uklonite dodatne oznake sa pojašnjenjima  i komentare („comments“).

Natječaj za Erasmus+ studijski boravak, 2015./2016.

Sveučilište u Zagrebu na temelju sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama iz programskih zemalja raspisalo je Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2015./2016.

Natječaj možete pronaći na mrežnim stranicama Sveučilišta pod Razmjena studenata/Natjecaji: http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/

U utorak, 24. veljače 2015. u 13,30 sati u Konferencijskoj dvorani knjižnice na 2. katu, Ured za međunarodnu suradnju  organizirat će Info-dan povodom objavljenog Natječaja pa savjetujemo studentima da prisustvuju sastanku.

POSEBNE UPUTE ZA STUDENTE FILOZOFSKOG FAKULTETA

ŠTO JE POTREBNO NAPRAVITI PRIJE PRIJAVE

Svi studenti zainteresirani za razmjenu dužni su proučiti i u dogovoru sa ECTS koordinatorom/ima na odsjecima usporediti studijske programe matičnog i inozemnog sveučilišta, te se savjetovati o kolegijima koje bi mogli slušati i polagati u inozemstvu Studenti su se dužni informirati na kojem se jeziku izvodi nastava (radni jezik) na inozemnom sveučilištu.

Popis ECTS koordinatora na Filozofskom fakultetu nalazi se u Posebnom dijelu

POSTUPAK PRIJAVE

1. Ispuniti i poslati online prijavu zaključno do 05. ožujka 2015 .(12:00 sati – podne). Prijavi se može pristupiti na internetskoj stranici https://unizg.moveonnet.eu/moveonline/outgoing

Napomena: ne preporučuje se slanje online prijave zadnji dan (u slučaju problema s internetom prijava se neće naknadno prihvatiti!)

2. Ispunjenu online prijavu otisnuti (print), vlastoručno potpisati, te zajedno s navedenom potpunom dokumentacijom u 2 primjerka (original i kopija prijave i dokumentacije) PREDATI Ivani Bedeković(Ured za međunarodnu suradnju FFZG, prizemlje Knjižnice – ulaz iza Info pulta) radnim danom od 12,00-15,00 do 5. ožujka 2014. (datum primitka).

Molimo da sve prijave budu u otvorenoj kuverti naslovljene na OVAKAV NAČIN.

Prijavi je potrebno priložiti:

 1. Europass životopis na hrvatskom jeziku; strani državljani mogu priložiti Europass životopis naengleskom jeziku
 2. motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku (do 300 riječi); strani državljani mogu priložiti motivacijsko pismo na engleskom jeziku (do 300 riječi)
 3. prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova (za sve razine studija) (ispisan na računalu NE rukom) ovjeren u studentskoj službi matičnoga fakulteta i potvrdu o upisanom semestru (mala bijela potvrda) (na hrvatskom jeziku)
 4. dokaz o znanju jezika na kojem se izvodi nastava (radni jezik mobilnosti za koju se student prijavljuje; do 3 potvrde ako su radni jezici različiti za 3 prijavljena izbora). Uvjet minimalno B2 stupanj znanja po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike – dostavljaju se kopije potvrda. Detaljne upute koje se potvrde prihvaćaju pročitati u Dodatku br. I. Natječaja.

Studenti FFZG se za testiranje i izdavanje potvrde mogu javiti u Centar za strane jezike. Cijena i raspored testiranja bit će oglašeni na Oglasnoj ploči Centra. Studenti koji studiraju strani jezik (ako je isti radni jezik mobilnosti) i ako zadovoljavaju uvjete propisane u Dodatku I. natječaja, javljaju se predmetnom nastaviku na Odsjeku.

 1. za studente s invaliditetom – uz sve navedeno i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta
 2. za studente slabijeg socioekonomskog statusa – uz sve navedeno kao dokaz potrebno je priložiti i:

i. potvrdu nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za zadnju dostupnu kalendarsku godinu u trenutku predaje natječajne dokumentacije;

ii. ii. za članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je priložiti, osim potvrde nadležne porezne uprave, i potvrdu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za zadnju dostupnu kalendarsku godinu u trenutku predaje natječajne dokumentacije;

iii. popunjena izjava o članovima zajedničkog kućanstva (pod zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo) – obrazac u privitku ovog Natječaja). Izjavu nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.

Rok za slanje online prijave i predaju potpune dokumentacije je 05. ožujka, 2015. (12:00 sati – podne = vrijeme i datum primitka!).

Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

POSEBAN DIO

 1. Popis inozemnih sveučilišta– mogućnosti razmjene za FFZG s kojima su fakulteti/akademije dogovorili mobilnost: dogovoreno područje, broj studentskih mjesta, broj mjeseci po studentu, stupanj studija – studenti se prijavljuju isključivo prema ovoj tablici
 2. Pomoćna tablicaprema studijskim grupama
 3. Popis ECTS koordinatorana Filozofskom fakultetu
 4. Izjava studenta o dosadašnjoj mobilnosti

Kontakt osoba za dodatne informacije:

Ivana Bedeković, mobilnost studenata; Ured za međunarodnu suradnju FFZG

e-mail: erasmus-studenti@ffzg.hr

VAŽNA NAPOMENA:

Prilikom slanja upita u predmet/subject poruke OBAVEZNO upisati vaše IME i PREZIME i koristiti ISKLJUČIVO gore navedenu adresu!

Mole se studenti da za potrebe prijave na Natječaj otvore email adresu koja će se sastojati od imena i prezimena. Ovakva email adresa uvelike olakšava i pojednostavljuje komunikaciju sa studentima.

INFO-DAN ZA STUDENTE

U utorak, 24. veljače 2015. u 13,30 sati u Konferencijskoj dvorani knjižnice na 2. katu, Ured za međunarodnu suradnju organizirat će INFO DAN povodom objavljenog Natječaja pa savjetujemo studentima da prisustvuju sastanku.

ERASMUS+ studijski boravak – izmjene i dopune natječaja!

Sveučilište u Zagrebu objavilo je izmjene i dopune Natječaja za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2014./2015.

Natječaj je dostupan na poveznici Sveučilišta u Zagrebu.

http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/; http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/erasmus-natjecaj-za-mobilnost-studenata-u-ak-god-20142015/

Poseban dio natječaja sa uputama za studente Filozofskoga fakulteta nalazi se na poveznici  http://www.ffzg.unizg.hr/international/stipendije-natjecaji-ljetne-skole/

Molimo studente da prouče dopune natječaja!

Budući da svi dokumenti potrebni za provedbu natječaja još nisu objavljeni od strane Europske komisije postoji mogućnost izmjena i nadopuna natječaja. Eventualne izmjene i nadopune natječaja bit će objavljene na službenim internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/  

Sveučilište u Zagrebu objavilo je izmjene i dopune Natječaja za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2014./2015.

Natječaj je dostupan na poveznici Sveučilišta u Zagrebu.

http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/; http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/erasmus-natjecaj-za-mobilnost-studenata-u-ak-god-20142015/

Poseban dio natječaja sa uputama za studente Filozofskoga fakulteta nalazi se na poveznici  http://www.ffzg.unizg.hr/international/stipendije-natjecaji-ljetne-skole/

Molimo studente da prouče dopune natječaja!

Budući da svi dokumenti potrebni za provedbu natječaja još nisu objavljeni od strane Europske komisije postoji mogućnost izmjena i nadopuna natječaja. Eventualne izmjene i nadopune natječaja bit će objavljene na službenim internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/  

Rezultati Natječaja – Erasmus studijski boravak (SMS) – ak.god. 2013./2014.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je prve rezultate Natječaja za sudjelovanje u Programu Erasmus za studente Sveučilišta u Zagrebu u svrhu studijskog boravka u ak. god. 2013./2014.

Prvi rezultati za Filozofski fakultet u Zagrebu nalaze se u priloženoj tablici, a financijska potpora odobrena je za 383 mjeseci boravka.

Molimo studente da pažljivo prouče tekst i upute te da sve upite vezane uz objavljene rezultate upute isključivo e-mailom na adresu: erasmus-studenti@ffzg.hr a u predmetu poruke obavezno je navesti ime i prezime.

U nastavku se nalazi tekst sa rezultatima i uputama za studente Filozofskog fakulteta.

Rezultati Natječaja – Erasmus studijski boravak (SMS) – ak.god. 2013./2014.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je prve rezultate Natječaja za sudjelovanje u Programu Erasmus za studente Sveučilišta u Zagrebu u svrhu studijskog boravka.

Prvi rezultati za Filozofski fakultete u Zagrebu nalaze se u priloženoj tablici, a financijska potpora odobrena je za 383 mjeseci boravka.

Studenti kojima je odobrena financijska potpora, u tablici su označeni plavom bojom, te se za njih automatski smatra da prihvaćaju stipendiju i odlazak na razmjenu.

U slučaju odustanka studenta mjesto se dodjeljuje sljedećem studentu na rang listi.

Na temelju prvih rezultata Natječaja studente koji su odabrani za financijsku potporu za zimski/ljetni semestar njihov će matični fakultet/akademija nominirati na ciljno sveučilište, a kopiju e-mail nominacije student će primiti na svoju e-mail adresu.

Nakon nominacije studenti se trebaju samostalno prijaviti na ciljno sveučilište s cjelokupnom dokumentacijom i u roku u kojem to ciljno sveučilište traži.

Studenti koji u prvim rezultatima natječaja nisu dobili financijsku potporu, ali su odabrani od strane svojih fakultetskih povjerenstava, imaju dvije mogućnosti.

Oni mogu:

 1. pričekati druge rezultate natječaja i moguć pomak rang liste – bit će objavljeni nakon odluke Agencije za mobilnost i programe EU (planirano početkom lipnja 2013.) ili
 2. prihvatiti odlazak na razmjenu kao tzv. zero-grant studenti. Zero-grant studenti imaju ista prava (ne plaćaju troškove školarine na stranom sveučilištu) i obveze kao i Erasmus studenti koji primaju financijsku potporu. Studenti koji žele otići u tom svojstvu trebaju kontaktirati svog ECTS koordinatora te ispuniti i dostaviti službeni obrazac (na matični fakultet: Ivani Bedeković u Ured za međunarodnu suradnju FF i Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta) da bi na vrijeme bili nominirani i mogli poslati svoju prijavu na strano sveučilište. Rok: za zimski semestar do 10. svibnja 2013., za ljetni semestar do 5. rujna 2013. godine.

Drugi rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskim stranicama Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta nakon što Sveučilište dobije obavijest Agencije za mobilnost i programe EU o broju odobrenih mjesta, odnosno mjeseci za studijski boravak.

Odabrani studenti dužni su prije, za vrijeme i po povratku s razmjene pridržavati se propisanih uputa koje su dane u „Uputama studentima odabranima za studentsku razmjenu ak. god. 2013./14.“, kao i svih naknadnih obavijesti koje im se upute putem elektroničke pošte.

FINANCIJSKA POTPORA

Sveučilište u Zagrebu svim studentima kojima je odobrena financijska potpora za studijski boravak odobrava jednak iznos stipendije, 400 eura mjesečno, iz sredstava koja osigurava Agencija za mobilnost i programe EU.

Napominjemo da financijska potpora pokriva samo dio životnih troškova na inozemnom sveučilištu.

STUDENTI S INVALIDITETOM

Studenti s invaliditetom imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije mobilnosti. Molimo da se ti studenti jave Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta koordinatorima za odlazne studente Maji Grđan, odnosno Katarini Vukušić.

Samo za određene strane zemlje studenti slabijega imovinskoga stanja koji su odabrani i odobrena im je financijska potpora za razmjenu moći će se prijaviti na poseban natječaj za dodjelu dodatne financijske potpore iz sredstava Sveučilišta. Detalji i uvjeti prijave bit će objavljeni na internetskim stranicama Ureda za međunarodnu suradnju krajem travnja 2013., a Natječaj će biti otvoren dva tjedna.

ERASMUS INTENZIVNI TEČAJ JEZIKA – EILC

Prijave za EILC – Erasmus intenzivni tečaj jezika: isključivo odabrani i nominirani studenti mogu se prijaviti i za intenzivni tečaj stranoga jezika koji mogu ostvariti mjesec dana prije studijskoga boravka. Tečajevi se održavaju za manje poznate jezike (ne odobravaju se za engleski, francuski, njemački i standardni španjolski jezik) i dolaze u obzir samo početni i srednji tečaj jezika. Studenti koji studiraju i čiji je glavni predmet istraživanja određeni strani jezik nemaju pravo sudjelovanja na EILC tečaju toga jezika.

Obrazac za prijavu i detaljne upute o rokovima i prijavama bit će objavljeni kad Europska komisija objavi podatke za akademsku godinu 2013./14.

ODUSTANAK OD RAZMJENE

Studenti mogu odustati od razmjene.

Student mora javiti svoj odustanak najkasnije do 10. svibnja 2013. za zimski semestar, odnosno do 5. rujna 2013. za ljetni semestar.

Mole se studenti da ukoliko imaju namjeru odustati od razmjene da to učine u što kraćem roku, kako bi se mogao izvršiti pomak rang liste i time dati prilika drugom studentu da ode na razmjenu. U slučaju odustanka student treba obavezno dostaviti vlastoručno potpisanu izjavu na službenom obrascu matičnom fakultetu/akademiji i u Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u zadanom roku.

Obrasci za ODUSTANAK i ZERO-GRANT nalaze se na stranici http://international.unizg.hr/medjunarodna_suradnja/bilateralna_razmjena/obrasci

POSTUPAK ŽALBE

Sukladno tekstu natječaja za Erasmus studijski boravak u ak. god. 2013./2014. protiv Odluke o odabiru kandidata može se podnijeti žalba Povjerenstvu fakulteta u roku od 8 dana od objave rezultata natječaja. Žalba se podnosi u pisanom obliku u Urudžbeni ured Filozofskog fakulteta soba D-01.

Žalbu je potrebno nasloviti na dr. sc. Dragana Bagića, predsjednika Povjerenstva za Erasmus SMS u ak.god. 2013./2014. i predati zaključno do četvrtka, 18. travnja 2013. (datum primitka žalbe!).

Prilozi:

Natječaj za ERASMUS studijski boravak 2013./2014.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je Natječaj za sudjelovanje u Programu ERASMUS i financijsku potporu studentima koji odlaze na studijski boravak u ak. god. 2013./2014.

Natječaj i potrebni materijali dostupni su na http://www.ffzg.unizg.hr/international/stipendije-natjecaji-ljetne-skole/

Rok za slanje online prijave i predaju potpune dokumentacije  15. veljače 2013. (datum primitka!)

Sveučilište u Zagrebu objavilo je Natječaj za sudjelovanje u Programu ERASMUS i financijsku potporu studentima koji odlaze na studijski boravak u ak. god. 2013./2014.

Natječaj i potrebni materijali dostupni su na http://www.ffzg.unizg.hr/international/stipendije-natjecaji-ljetne-skole/

Rok za slanje online prijave i predaju potpune dokumentacije  15. veljače 2013. (datum primitka!)

Natječaj za ERASMUS studijski boravak, ak.god. 2012/2013

 

Sveučilište u Zagrebu je na temelju sklopljenih Erasmus bilateralnih sporazuma s inozemnim visokoobrazovnim ustanovama raspisalo Natječaj za sudjelovanje u Programu ERASMUS i financijsku potporu studentima koji odlaze na studijski boravak u ak. god. 2012./13.

Rok za slanje online prijave i predaju potpune dokumentacije je 15. veljače 2012.

 

 

 

Sveučilište u Zagrebu je na temelju sklopljenih Erasmus bilateralnih sporazuma s inozemnim visokoobrazovnim ustanovama raspisalo Natječaj za sudjelovanje u Programu ERASMUS i financijsku potporu studentima koji odlaze na studijski boravak u ak. god. 2012./13.

Rok za slanje online prijave i predaju potpune dokumentacije je 15. veljače 2012.

 

 

ERASMUS – studijski boravak, informacijski paket za Sveučilište u Veroni

Sveučilište u Veroni objavilo je informacijski paket za studente koji dolaze na studijski boravak u okviru ERASMUS Programa u ak. god. 2010./2011.

Rok za prijavu: 01.7.2010.

Dear Erasmus Partner,

This is to inform you that information for Erasmus incoming students a.y. 2010/2011 is now available at:

http://www.univr.it/main?ent=catdoc&id=763&idDest=1&sServ=142&serv=29&ssServ=26

Students are requested to read carefully the International Students Guide, available both in English and Italian Language.

They should then complete their online application form and send a printed copy together with 2 photographs and a photocopy of their ID:

http://elvira.univr.it/survey/index.php?sid=33187&lang=en

Deadline for the 1st semester and a.y. applicants is July 1st.

Kind regards,

Dr. Lisa Bonfante

International Relations Office

University of Verona

Via San Zeno in Monte 1

37129 Verona

Tel. +39 045 8028596

Fax +39 045 8028411

relazioni.internazionali@ateneo.univr.it

NOVI REZULTATI natječaja za ERASMUS – studijski boravak

Sveučilište u Zagrebu objavilo je NOVE rezultate natječaja s pomakom liste za sudjelovanje u ERASMUS programu za studente – STUDIJSKI BORAVAK.

Lista se nalazi u prilogu i na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu: http://international.unizg.hr/medjunarodna_suradnja?@=5th1#news_10722.   

Sveučilište u Zagrebu objavilo je NOVE rezultate natječaja s pomakom liste za sudjelovanje u ERASMUS programu za studente – STUDIJSKI BORAVAK.

Lista se nalazi u prilogu i na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu: http://international.unizg.hr/medjunarodna_suradnja?@=5th1#news_10722.   

Prilozi: